Sertifisering

Sertifiseringer/Godkjenninger.

SveTek as har levert tjenester til olje og gassnæringen i over 25 år.

Kvaliteten på leveransene har helte tiden vært iht. de strenge krav og normer som har hvert gjeldene i bransjen.

For å kunne stille enda sterkere i bransjen har vi de siste årene satset på sertifiseringer innen kvalitet.

Bedriften er nå sertifisert innen:

ISO 9001-2015

Standard for kvalitetsledelse.
 

ISO 3834-2

Denne delen av NS-EN ISO 3834 definerer omfattende kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer både i verksteder og på anleggsplasser. 

NS-En 1090

NS-EN 1090-1-standarden stiller krav til CE-merking ved produksjon av lastbærende stål- og aluminiumskomponenter som skal benyttes i bygningskonstruksjoner i Norge.