Opplæring

SveTek har over 27 års erfaring innen opplæring og kursviksomhet, og har kurslokaler i Sandnessjøen.

Våre kunder er bl.a. AkerBP, Equinor, Aker Solutions, Slipen Mekaniske, Momek, Alstahaug kommune, og NAV. I tillegg opplever vi større etterspørsel fra det private markedet.

Vi kan bl.a. tilby opplæring og kurs innenfor følgende fagområder:

  • Sveisekurs: Sertifiseringskurs innen sveise- og platefaget. Alle materialgrupper.
  • Bolt-/ Flenstrekking i samarbeid med Hytorch Norge
  • Stillas kurs
  • Riggerkurs
  • Stroppe- anhuker
  • HMS
  • Varmt arbeid
  • Truck (liten og stor)
  • Site-tester
  • Fagprøver

Vårt kurstilbud utvikler seg stadig. Da SveTek er leverandør til mekanisk- og offshore relatert industri, kan vi "føle pulsen" på markedets behov.

Gjennom et meget godt nettverk av samarbeidspartnere ønsker vi å kunne gi et best mulig tilbud våre kunder.

Utdanning av riggere