Havbruk

Vi tilbyr følgende produkter og leveranser til havbruksnæringen:

  • Flåter av forskjellige typer og størrelser
  • Oppløftbare flytebrygger
  • Gangveier av forskjellige vekter og lengder
  • Landfester av stål
  • Vedlikehold av oppdretts- og slakteanlegg
  • Byggematerialer av kompositt /teflon
  • Leveranser av metaller: syrefast, rustfritt, aluminium og stål
  • Sertifisert sveising av alle kurante metaller
  • Nippon industrigasser

- Din havbrukspartner -