Offshore

SveTek har i over 25 år bygget seg opp en solid kompetanse innenfor vedlikehold offshore. De fleste av personellet er multidisipline. 

Svetek leverer sveisere, platearbeidere, mekanikere, og rørleggere til hele den norske sokkelen. Bedriften har også erfaring fra britisk sokkel.

 

Onshore

SveTek har i denne perioden også levert prefabrikasjon fra verkstedet i Sandnessjøen.

Produktene leveres ferdig med kontroll, dokumentasjon, og overflatebehandling.
Bruk og bearbeiding av følgende materialgrupper: Carbon-materialer, rustbestandige- og syrefaste materialer, aluminium, og titan.

Onshore Norne (direkte til Equinor) SveTek har siden oppstarten på Norne hatt en betydelig mengde prefab. oppdrag og leveranser til Norne, samt reparasjonsoppdrag.

SveTek er i 2018 tildelt kontrakt av AkerBP innen mekanisk vedlikehold og fabrikasjon. Avtalen gjelder alle installasjonene på AkerBP sine felt på norsk sokkel.

Av kunder kan nevnes:

Equinor, AkerBP,, Aker Solutions, Aibel og Bilfinger.

 

 


Norneskipet - Fotograf Kenneth Engelsvold

 


Valhall

 


Skarv